การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 1030 อธิการบดีพร้อมด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement หรือ PA) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K101 โดยมี รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

Read more

ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ 2560-2564

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-2564 ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ 16-18 กันยายน 2559 อัลบั้มภาพการจัดทำแผนกลยุทธ์ 2560-2564 อัลบั้มภาพอาหารและของว่างระหว่างการประชุม อัลบั้มภาพกิจกรรมคาราโอเกะหลังอาหารเย็น

Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้อง K101 ระหว่างเวลา 13:00-16:30

Read more

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 12/2558

การประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2558 แต่ถือเป็นครั้งแรกในสมัยของคณบดี รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

Read more