โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่ โครงการ วันที่ ลงทะเบียน หมายเหตุ 1. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 21-22 เม.ย. 2561 2,000 โรงแรมปทุมวัน

Read more

การอบรมผู้ประเมิน CUPT Indicators

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA Tier 2 Assessor ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเซซาน-เรอนัวร์

Read more

การประเมินคุณภาพระดับสถาบันด้วย CUPT Indicators

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมฟังการอบรมเรื่องการประเมินคุณภาพระดับสถาบันด้วย CUPT Indicators ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560

Read more