ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2559

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกรอบ กรกฎาคม 2559 แสดงให้เห็นประเทศไทยมีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับอยู่ในลำดับที่ 3 และ 4 โดยเมื่อพิจารณาเกณฑ์แล้วจะพบว่ามี 4 ประเด็น Presence (20%) จำนวนหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย (mahidol.ac.th) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google Openness (15%) จำนวนไฟล์เอกสารที่นำเสนอบนเว็บไซต์ภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ไฟล์เอกสารสกุล

Read more