บุคลากร

Nuttaphon_2016 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
E-Mail :nuttaphon.onp@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 0-2201-5003

  • รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (1 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน; คำสั่งมหาวิทยาลัย 7 พ.ค. 2561)
  • รักษาการรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (1 พ.ค. 2561)
  • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง (1 ธ.ค. 2558 – 30 เม.ย. 2561)
Leelasorn_200px หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
นางสาวลีลศร พ่วงศรี (ลี)
E-mail: leelasorn.pua@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 0-2201-5037
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
นางสาววันวิสา  เจริญยศ (ปุ้ม)
E-mail: wanwisa.jae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 0-2201-5035
Watcharee_200px นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
นางวัชรี ใจซื่อกุล (โบตั๋น)
E-mail: watcharee.jai@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 0-2201-5036
เจ้าหน้าที่ใหม่ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
นางสาวสรารมย์ (บีม)
Miss Sirarom
นักวิชการพัฒนาคุณภาพ
เจ้าหน้าที่งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพในอดีต
นางสาวนทภัค เชี่ยวเวช (ปุ๋ย)
Ms. Natapak Chieovej
Email:
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ลาออกเพื่อประกอบกิจการส่วนตัว: วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ระยะปฏิบัติงาน 2 เดือน
นางสาวสิริรัตน์ นันทพันธ์ (ปลาย)
Ms. Sirirat Nanthaphan
E-mail: sirirat.nan@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
เริ่มปฏิบัติงาน: วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ลาออกเพื่อกลับไปดูแลกิจการครอบครัว: วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 4 เดือน 19 วัน
นายภาคิน ดำภูผา (ธูป)
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2560
ลาออกเพื่อศึกษาต่อ วันที่ 31 ต.ค. 2560
อีเมล์: phakhin.dum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 02-201-5034
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 เดือน
nut_144px_20160930 นางสาวสุรัสสินี  บัวยั่งยืน (นัท)
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
เริ่มปฏิบัติงาน 2 สิงหาคม 2559
ลาออก เพื่อศึกษาต่อ 31 สิงหาคม 2560
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี 1 เดือน
นางศศิมา มามีใหญ่ (สาว)
Ms. Sasima Mameeyai
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์: sasima.mam@mahidol.ac.thย้ายไปเป็น: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559

ห้องงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

K115 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(บน) ห้องงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ระหว่างการปรับปรุงห้อง (วันที่ 15 มีนาคม 2561)

(บน) ห้องงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ระหว่างการปรับปรุงห้อง (ก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2561)