นวัตกรรมเพื่อการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์

ระบบออนไลน์เพื่อการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ ที่ ระบบออนไลน์ เว็บไซต์ 1. ห้องประชุมออนไลน์ http://database.sc.mahidol/meetingroom/logon.html

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือส่วนต่อขยาย GII

ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัทไทยยูเนียน ในความร่วมมือทำส่วนต่อขยาย GII และการลงนามความร่วมมือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นการเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

Read more