สร้างพลังคน เสริมพลังองค์กรสู่ความยั่งยืน

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้างานสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Winning Academy สร้างพลังคน เสริมพลังองค์กร สู่ความยั่งยืน” ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

เพราะคน เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร

หัวข้อและวิทยากร

  • “สร้างพลังคน เสริมพลังองค์กรสู่ความยั่งยืน” โดย ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • “PIM: ต้นแบบยุทธศาสตร์ Corporate University” โดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • “S&P DNA ยุทธศาสตร์สร้างขุมกำลังเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน” โดย คุณสุภาวดี หุตะสิงห ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  • “ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานการบินไทย ศูนย์ฝึกอบรม อุตสาหกรรมการบินในระดับ World Class” โดย คุณเชิดพันธ์ โชติคุณ รักการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)
  • “PTT PLLI หัวใจการเรียนรู้ของ ปตท.” โดย คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง