มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2564

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ งานตรวจสอบภายใน มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ภาควิชา กลุ่มสาขาวิชาและงานต่างๆ ในเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563