การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ของภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา / งาน

         วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี  คณบดี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 12 ภาควิชา 2 กลุ่มสาขาวิชา1 ศูนย์วิจัย และ 13 งานภายใต้สำนักงานคณบดี เพื่อร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ให้สำเร็จลุล่วง

ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ภาควิชา

ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) งานภายใต้สำนักงานคณบดี

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา (MUSC PA-VISIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin