แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  1. แจ้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยตรง
  2. แจ้งผ่านงานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
  3. แจ้งผ่านคณะกรรมการรับเรื่องข้องร้องเรียน
  4. แจ้งผ่านสภาอาจารย์
  5. แจ้งผ่านภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์

สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

ช่องทางจำนวนเรื่องร้องเรียนจัดการได้จัดการไม่ได้หมายเหตุ
1. แจ้งคณบดีโดยตรง
2. ผ่านงานบริหารฯ
3. แจ้งผ่านคณะกรรมการรับเรื่องข้อร้องเรียน220
4. แจ้งผ่านสภาอาจารย์
5. แจ้งผ่านภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์

Solverwp- WordPress Theme and Plugin