วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนาคุณภาพเชิญผู้แทนหลักสูตรปริญญาโทและเอก ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าฟังและหารือการรับตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยกรรมการจาก ASEAN AUN-QA ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 308 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเวลา 1300-1530

กองพัฒนาคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 427

Solverwp- WordPress Theme and Plugin