ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร ศึกษาเรียนรู้เกณฑ์ EdPEx เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร

ได้ที่ https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/supers/15

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 443

Solverwp- WordPress Theme and Plugin