งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU EdPEx เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำหรับการเยี่ยมสำรวจที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันจันทร์และอังคารที่ 5-6 มิถุนายน 2560

เอกสารประกอบการประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 394

Solverwp- WordPress Theme and Plugin