แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2564

หากไม่สามารถ Download เอกสารได้ กรุณาเข้าผ่าน INTRANET  : http://intranet.sc.mahidol/pn/scqd/page3.php

แนวทางการจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี 2564 (ทุกภาควิชา / ศูนย์ / งาน)  

Download (.word)     l    Download (.pdf)

 

แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารสารสนเทศ 2564 (เฉพาะงานที่มีรายชื่อด้านล่างเท่านั้น)

1.งานการศึกษา

2.งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

3.งานคลัง

4.งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

5.งานบริหาร

6.งานสารสนเทศ

7.งานสื่อสารองค์กร

8.งานพันธกิจพิเศษ

9.งานแพทย์ศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

ณัฐธิดา ฤทธิไกรเดชา โทร. 02-201-5034

Solverwp- WordPress Theme and Plugin