เยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2559

เยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2559

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบการประชุม (อินทราเน็ต)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin