เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการทำงานแบบ Lean และ Agile

เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการทำงานแบบ Lean และ Agile

ประกาศ เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้หลักการและแนวคิดในการทำงานแบบ Lean และ Agile เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาองค์กรสู้ความเป็นเลิศ  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คำนึงถึงผลกระทบของการจัดงาน ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน ในการนี้ จึงขอเลื่อนการจัดงานฯ ดังกล่าวออกไปก่อนและจะแจ้งกำหนดการจัดงานให้ทราบในโอกาสต่อไป 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin