🔖มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564
🛎“Mahidol culture : M-A-H-I-D-O-L” จัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 – 16.30 น.
💻ในรูปแบบ Virtual Conference

กำหนดการ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  http://op.mahidol.ac.th/qd/mqf2021/
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 353

Solverwp- WordPress Theme and Plugin