กิจกรรม Meet the Dean เป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้คณบดีของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ขององค์กรสู่ประชาคม อันประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมุ่งสู่การปฏิบัติได้ เปิดตัวช่องทางสื่อสารกับคณบดีผ่านเว็บไซต์ Meet the Dean Online พร้อมสโลแกน “มีปัญหา…เชิญปรึกษาคณบดี”

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ห้อง L-01 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

กำหนดการ

พิธีกร

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบ

โปสเตอร์ Meet the Dean
โปสเตอร์ Meet the Dean
มีปัญหา ปรึกษาคณบดี
สื่อสารถึงกันฉบับพิเศษ

คลิปกิจกรรม Meet the Dean (1/5)

คลิปกิจกรรม Meet the Dean (2/5)

คลิปกิจกรรม Meet the Dean (3/5)

คลิปกิจกรรม Meet the Dean (4/5)

คลิปกิจกรรม Meet the Dean (5/5)

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 520

Solverwp- WordPress Theme and Plugin