กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา เวลา 1300-1600

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 365

Solverwp- WordPress Theme and Plugin