ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้หลักสูตร AUN-QA CRITERIA VERSION V4.0

                 ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA CRITERIA VERSION 4.0 เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA CRITERIA VERSION 4.0  ผู้ที่สนใจสามรถศึกษาเรียนรู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป           ที่ https://quality.sc.mahidol.ac.th/aun-qa-version4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-201-5037 (คุณลีลศร พ่วงศรี)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin