วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม และทีมงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน นักวิจัยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Social Engagement) เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม และการบันทึกข้อมูลโครงการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมใน ระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านชุมชนและสังคม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานจากงานนโยบายฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม K103   ผ่านระบบออนไลน์


                 ในการประชุมท่านวิทยากรได้กล่าวถึงนโยบาย แลแนวทางการปฏิบัติงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม รวมถึงได้อธิบายความเชื่อมโยงของงานและผลงานวิจัยเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อสงสัยและขอปรึกษาเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในการดำเนินการ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์   ทั้งนี้การกรอกข้อมูลใน ระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement สามารถกรอกข้อมูล บันทึกข้อมูลและแก้ไขได้ถึง 15 กันยายน 2565


รับชมการประชุมย้อนหลัง / เอกสารประกอบการประชุม  (Intranet)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-5034
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 363

Solverwp- WordPress Theme and Plugin