วันที่ 24 ธันวาคม 2564 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ  นำโดย นางสาววันวิสา เจริญยศ หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เข้ามอบของขวัญแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งภาควิชา กลุ่มสาขาวิชาและงานต่างๆ เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่  พ.ศ.2565 พร้อมขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีเสมอมา       

ภาพบรรกาศการมอบของขวัญปีใหม่
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 305

Solverwp- WordPress Theme and Plugin