วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564                  เวลา 09.30-11.30 น.

จำนวนผู้เข้าร่วม 13 คน

สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน (PA-VISIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน    

Solverwp- WordPress Theme and Plugin