วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564              เวลา  09.30- 11.30 น.

จำนวนผู้เข้าร่วม 29 คน

สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน (PA-VISIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน    

Solverwp- WordPress Theme and Plugin