วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564       เวลา  13.30-15.30  น.

จำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน

สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน (PA-VISIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน    

Solverwp- WordPress Theme and Plugin