วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564       เวลา  09.30-11.30  น.

จำนวนผู้เข้าร่วม 16 คน

สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน (PA-VISIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน    

Solverwp- WordPress Theme and Plugin