Workshop_Risk_Management_20160503-04

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Workshop) สำหรับเครือข่ายการบริหารความเสี่ยง รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการ

วันที่ 3 พ.ค. 2559

วันที่ 4 พ.ค. 2559

วิทยากร: นายธรรญา สุขสมัย  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

เอกสารประกอบการอบรม

ผลลัพธ์จากการอบรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 560

Solverwp- WordPress Theme and Plugin