คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แบ่งสรร ปันบุญ มหาสงกรานต์ 2564”

        วันที่ 9 เมษายน 2564 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ “แบ่งสรร ปันบุญ มหาสงกรานต์ 2564” โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของ จากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ผู้เกษียณอายุงานและสมาชิกชมรม SuperSc เพื่อนำไปบริจาคแบ่งปันในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) จัดสิ่งของจำนวน 100 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรม “ผู้สูงอายุชุมชนซอยสวนเงิน กราบไหว้ ขอพร” และบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ และของเล่นสำหรับเด็กให้แก่เยาวชน ณ ชุมชมซอยสวนเงิน แขวงทุ่งพญาไท 2) บริจาคเสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค   ของเล่นสำหรับเด็ก และอาหารแห้ง ให้แก่ มูลนิธิหลวงตาน้อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสงเคราะห์คนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องขังที่พ้นโทษ 3) บริจาคเสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารแห้ง ให้แก่นักศึกษาอาสาสมัครชาวเมียนมาร์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ชายแดนแม่ฮ่องสอน มีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนกว่า 20 ราย เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในการจัดเตรียมสิ่งของและนำไปบริจาค  และมีผู้ร่วมบริจาคสิ่งของในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ราย 

ชุมชนซอยสวนเงิน

มูลนิธิหลวงตาน้อย

นักศึกษาอาสาสมัครชาวเมียนมาร์ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ชายแดนแม่ฮ่องสอน