กองทรัพยากรบุคคล จัดอบรมทักษะด้านการวางแผนและบริหารการเงิน ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี  โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

อบรมหัวข้อ “ความรู้ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี”

เปิดรับสมัคร   27 ตุลาคม 2564 – 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่จัดงาน  17 พฤศจิกายน 2564

กำหนดการ  คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/Registration/project/detail_p.php?p=4EcYR1M1ADZ

อบรมหัวข้อ “ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การออมสำหรับวัยทำงาน”

เปิดรับสมัคร   27 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่จัดงาน  3 ธันวาคม 2564

กำหนดการ  คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/Registration/project/detail_p.php?p=4EcYR1M5UVU

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 369

Solverwp- WordPress Theme and Plugin