คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.35 ตอน The OKRs Toolbox : เครื่องมือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.35 ตอน The OKRs Toolbox : เครื่องมือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.35 วันที่ 17 มิ.ย. 65 นี้ ตอน The OKRs Toolbox : เครื่องมือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

 

หลายองค์กรประสบปัญหา การนำยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ…

รายการคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ในครั้งนี้ จะมาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการพูดคุยและแบ่งประสบการณ์ จากมุมมองที่ปรึกษาซึ่งมีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กร กับทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเฉพาะการจัดทำยุทธศาสตร์ด้วยเครื่องมือ OKRs ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหลายองค์กร

ถึงแม้ว่า OKRs จะเป็นเครื่องมือบริหารผลงาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีเครื่องมือและเทคนิคอื่นๆ ที่อยู่ในกล่อง ที่สามารถนำมาช่วยเสริมให้การถ่ายทอดกลยุทธ์ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

มาร่วมเปิดกล่องเครื่องมือ Toolbox นี้ไปพร้อมกัน กับประเด็นการพูดคุย

  • แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ด้วยเครื่องมือ OKRs

  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องมือ OKRs ขององค์กรในประเทศไทย

  • Misunderstanding ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการใช้ OKRs

  • เครื่องมือบริหารจัดการ ตัวช่วยสำหรับการใช้ OKRs

 

กับการเสวนาสุดเข้มข้น กับทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์การบริหารองค์กรและการให้คำปรึกษาแนะนำทั้งภาครัฐและเอกชน ดร.วสิษฐ์  พรหมบุตร คุณวีระวัฒน์ พงษ์พยอม คุณสิริวัฒนา เล็กสุวัฒน์ จาก OKR Academy Thailand

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

ที่มา : https://www.ftpi.or.th/

Solverwp- WordPress Theme and Plugin