📍ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับใหม่
__________________________

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม

📌 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หัวข้อ “How to Create Your Own Effective IDP” รุ่นที่ 1/2565

🔹วันอังคารที่ 25 มกราคม 65
🔹เวลา 09.00 – 12.00 น.
🔹รูปแบบ Online ผ่าน Zoom
__________________________

กำหนดการ

 

ลงทะเบียน

✍🏻 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 5 มกราคม 65

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 821

Solverwp- WordPress Theme and Plugin