มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง เข้าใจเกณฑ์ TQA ผ่านบริบทมหาวิทยาลัยมหิดล”

โดย  รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับ คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ หาวิทยาลัยมหิดล 

 

ร่วมรับชมวีดิทัศน์กิจกรรมก่อนใคร ได้แล้วที่ Mahidol University Digital KM Masterclass

https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/posts/373

https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/

เมนู > MU Activity > เข้าใจเกณฑ์ TQA ผ่านบริบทมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา :  http://intranet.mahidol/2021/11/30/mu-tqa.html

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 319

Solverwp- WordPress Theme and Plugin