มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาระบบ Digital KM Masterclass เพื่อใช้เป็นการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาศุกยภาพของบุคลากร มีหลักสูตรที่น่าสนใจหลากหลายหมวด เช่น Best Practice   MU Activity   E-learning   Expertise Sharing เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ kmmasterclass.mahidol.ac.th

กิจกรรมพิเศษประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

มีการสุ่มจับสลากรางวัลให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านระบบ Digital KM Masterclass และตอบแบบสอบถามการใช้งาน ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น.

ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : kmmasterclass.mahidol.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 575

Solverwp- WordPress Theme and Plugin