คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU EP.37 และ 38

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU EP.37 และ 38

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

วันที่ 4 ก.ค. 65   EP.37 ตอน 5 เรื่องต้องทำ เพื่อพัฒนาสายงานนวัตกรรมในองค์กร 

วันที่ 8 ก.ค. 65   EP.38 ตอน Let’s go…OKRs เครื่องมือบริหารผลงานในยุค New Normal (ภาค2) 

EP.37  วันที่ 4  ก.ค. 65

สายงานนวัตกรรม ถือเป็นสายงานที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ในหลายองค์กร ด้วยความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ทำให้เกิดเทรนด์ในการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ มีการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำมาซึ่งโอกาสและรายได้ขององค์กร

 

รายการคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้เคล็ดลับ การยกระดับบุคลากรในสายงานนวัตกรรม พัฒนาสู่การเป็นนวัตกร และเพิ่มความสามารถทางด้านการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร  พร้อมเจาะลึกถึงทักษะ ความคิด และทัศนคติ ที่จำเป็นในการปลูกฝังให้กับพนักงาน และกลไกของแผนแม่บทการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร

 

มาเปิดโลกในสายงานนวัตกรรมกับประเด็นที่น่าสนใจ

  • การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทางด้านนวัตกรรม
  • 5 ทักษะ 5 ทัศนคติ 5 วิธีคิด กับการพิชิตเป้าหมายนวัตกรรม
  • การพัฒนาขีดความสามารถสู่การเป็นองค์กรแห่งวัตกรรม
  • 5 กลไกและขั้นตอนสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กร

 

พบกับการบรรยาย โดย ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ผู้มีประสบการณ์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี

EP.38   วันที่ 8 ก.ค. 65

หลังจากการเสวนาอย่างออกรสในรายการคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ฯ EP.29 ได้มีเสียงเรียกร้องให้ทีมงานนำเครื่องมือบริหารผลงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้ ตามแนวทาง OKRs Plus มาบอกเล่าให้ฟังกันอีก  ในครั้งนี้ จึงได้เชิญอาจารย์ทุกท่าน มาตอบคำถามที่ยังค้างคาใจ อาทิ เราสามารถใช้ OKRs กับ KPIs ร่วมกันได้หรือไม่? ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายและ OKRs ของแต่ละฟังก์ชั่นงานเป็นอย่างไร? จะสื่อสารกับพนักงานอย่างไร ในช่วงเปลี่ยนไปใช้ OKRs?

 

พร้อมเจาะลึกลงไปถึงหัวใจของ OKRs นั่นคือกลไกที่ทำให้พนักงานเกิดการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ด้วยกิจกรรมการติดตามผลงาน และระบบบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้การดำเนินการของ OKRs เป็นไปอย่างครบวงจร

 

ประเด็นการพูดคุย

  • ทบทวนความเข้าใจ กับการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs Plus
  • ถาม-ตอบ การประยุกต์ใช้ OKRs จากรายการคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ฯ 29
  • แนะนำให้รู้จักกิจกรรม CFRs ที่ช่วยให้เกิดการติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบริหารผลงาน จาก APM (Annual Performance Management) สู่ CPM (Continuous Performance Management)

 

กับการเสวนาสุดเข้มข้นกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ที่มากด้วยประสบการณ์การบริหารองค์กรและการให้คำปรึกษาแนะนำทั้งภาครัฐและเอกชน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ อ.วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและระบบงาน 2 ผู้เขียนหนังสือ คู่มือการใช้ OKRs Plus สำหรับนักปฏิบัติ พร้อมผู้ดำเนินรายการกิตติมศักดิ์ คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

ที่มา : https://www.ftpi.or.th

Solverwp- WordPress Theme and Plugin