การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 0830-1600 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

วิทยากร

เอกสารประกอบการอบรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 570

Solverwp- WordPress Theme and Plugin