+ บทวิจารณ์หนังสือ OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วยOKRs  โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล 

+ MHESI Strategic Policy Direction

+ รับมอบนโยบาย รมว.อว. (17 สิงหาคม 2563) _v8

+ Global Future Trends

+ URM รุ่น 2 ปี 2563 สรุปผล Bowtie 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin