ผู้เข้าอบรม MU EdPEx Assessor รุ่น 5 จากคณะวิทยาศาสตร์

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คูณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5 ช่วงที่ 1 การอบรมการกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง Thailand Quality Award (TQA) วันพฤหัสบดีที่ 12 และวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

เอกสารประกอบการอบรม

วิทยากร

ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง

ผู้สังเกตุการณ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 629

Solverwp- WordPress Theme and Plugin