การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

กำหนดการวันทำข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement; PA) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

  • วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 – 09:45 ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผังที่นั่งห้องประชุม K101

ผังที่นั่ง

ผังที่นั่ง

MU-MUSC-PA_Panorama_20160318

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Participants_2016

หมายเหตุ

  • กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มาพร้อมกันเวลา 07:45 แต่งกายชุดเบลเซอร์คณะวิทยาศาสตร์
  • เป็นกำหนดวันใหม่ โดยเลื่อนมาจากวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ติดภาระกิจด่วน

ดาวน์โหลด

  • สไลด์ประกอบการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยมหาวิทยาลัย
  • สไลด์ประกอบการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยคณะวิทยาศาสตร์

Solverwp- WordPress Theme and Plugin