กำหนดการวันทำข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement; PA) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ผังที่นั่งห้องประชุม K101

ผังที่นั่ง
ผังที่นั่ง

MU-MUSC-PA_Panorama_20160318

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Participants_2016

หมายเหตุ

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 446

Solverwp- WordPress Theme and Plugin