การประชุมหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน (ตามเกณฑ์ MU AUN-QA) จากมหาวิทยาลัย 14 หลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ศ.นที อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

ประธานการประชุม: รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

หน่วยงาน: กองพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตรที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมจากคณะวิทยาศาสตร์

ผู้แทนฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์: รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

เอกสารประกอบการประชุม: 1 ชุด

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 425

Solverwp- WordPress Theme and Plugin