มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี 2565 (MUSEF 2022)

ประเภท Poster & Oral Presentation หรือ Workshop ภายใต้แนวคิด “Healthy Together”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่ถูกปรับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย พร้อมให้สาธารณชนนำไปใช้ประโยชน์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม และระดับประเทศ โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2565


    เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 (ภาควิชา/บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ท่านใดสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด กรุณาติดต่องานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เพื่อดำเนินงานรวบรวมและส่งผลงานให้ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565)

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-5034

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 377

Solverwp- WordPress Theme and Plugin