โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-SUP #16)

ระหว่างวันอังคารที่ 29 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันปลูกป่า ปตท. โครงการป่าวังจันทร์ จ.ระยอง

กำหนดการ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

วันพุธที่ 6 เมษายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

ค่าลงทะเบียน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 370

Solverwp- WordPress Theme and Plugin