ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

🎞 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
“เคล็ดลับการพิจารณาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

🗓 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.45 น.   
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ    

🟡 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://bit.ly/3CACsvo

Solverwp- WordPress Theme and Plugin