การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR VISIT ประจำปี 2567

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR VISIT ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม K101  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 09.30-12.00 น.  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567  

Solverwp- WordPress Theme and Plugin