การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565  รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  29 ท่าน

Solverwp- WordPress Theme and Plugin