วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564                 เวลา  09.30-11.30  น.

จำนวนผู้เข้าร่วม 26 คน

สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน (PA-VISIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน    

Solverwp- WordPress Theme and Plugin