การประชุมกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดส่งรายงานผลบริหารความเสี่ยง ครึ่งปีแรก ของปีงบประมาณ 2559 ตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2559

ภาพโดย ลีลศร พ่วงศรี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 419

Solverwp- WordPress Theme and Plugin