วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
เวลา 13.30 – 15.30 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

1. รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล (ประธาน)

2. อ. ดร.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี (กรรมการ)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin