วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 13.00 – 15.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

1. ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์ (ประธาน)

2. ผศ. ดร.พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล (กรรมการ)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin