วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 15.00 – 17.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

1. รศ. ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน)

2. รศ. ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ (กรรมการ)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin