วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
เวลา 09.00 – 11.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

1. รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล (ประธาน)

2. รศ. ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส (กรรมการ)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin