วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
เวลา 09.00 – 11.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1.  ผศ. ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ (ประธาน)
  2. ผศ. ดร. นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ (กรรมการ)

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin